Thursday, June 13, 2013

Atanatiya Paritta

Atanatiya Paritta

01) Vipassissa ca namatthu; cakkhu mantassa sirimato
Sikhissapi ca namatthu; sabbabhuta nukampino.
02) Vessabhussa ca namatthu; nhatakassa tapassino
Namatthu Kakusandhassa; Marasena pamaddino.
03) Konagamanassa namatthu;brahmanassa vusimato
Kassapassaca namatthu; Vippamuttassa sabbadhi.
04) Angirasassa namatthu; sakyaputtassa sirimato
Yo imam dhammam desesi; sabbadukkhapanudanam.
05) Ye ca pi nibbuta loke; yathabhutam Vipassisum.
Te jana apisunatha; Mahanta vitasarada.
06) Hitam devamanussanam; yam namassanti Gotamam
Vijjacaranasampannam; mahantam vita saradam.
07) Yato uggacchati suriyo; adicco mandali maha
Yassa cuggacchamanassa; samvaripi nirujjhati
Yassa suggate suriye; divasoti pavuccati.
08) Rahadopi tattha gambhiro; samuddo saritodako
Evam tam tattha jananti; samuddo saritodako.
09) Ito sa purima disa; iti nam acikkhati jano
Yam disam abhipaleti; Maharaja yasassi so.
10) Gandhabbanam adhipati; dhataratthoti namasso
Ramati naccagitehi; gandhabbehi purakkhato.
11) Puttapi tassa bahavo; ekanamati me sutam
Asiti dasa eko ca; Indanama mahabbala.
12) Te capi buddham disvana; buddham adiccabadhunam
Duratova namassanti; mahantam vitasaradam.
13) Namo te purisa janna; namote purisuttama
Kusalena samekkhasi; amanussapi tam vandanti
Sutam netam; abhinhaso tasma evam vademase.
14) Jinam vandatha Gotamam; jinam vandama Gotamam
Vijjacaranasampannam; buddham vandama Gotamam.
15) Yena peta pavuccanti; pisuna pitthimamsika
Panatipatino ludda; cora nekatika jana.
16) Ito sa dakkhina disa
Iti nam acikkhati jano
Yam disam abhipaleti
Maharaja yasassi so.
17) Kumbhandanam adhipati; Virulho iti namaso.
Ramati niccagitehi; kumbhandehi purakkhato.
18) Puttapi tassa bahavo; ekanamati me sutam
Asiti dasa eko ca; Indanama mahabbala.
19) Te ca pi Buddham disvana; Buddham adiccabandhunam
Duratova namassanti; mahantam vitasaradam.
20) Namo te purisajanna; namo te purisuttama
Kusalena samekkhasi; amanussapi tam vandanti
Sutam netam abhinhaso; tasama evam vademase.
21) Jinam vandatha Gotamam; jinam vandama Gotamam
Vijjacaranasampannam; Buddham vandama Gotamam.
22) Yattha coggacchati suriyo; adicco mandali Maha
Yassa coggacchamanassa; divasopi nirujjhati.
Yassa coggatesuriye; samvariti pavuccati.
23) Rahadopi tatha gambhiro; samuddo saritodako
Evam tam tattha jananti; samuddo saritodako.
24) Ito sa pacchima disa; iti nam acikkhati jano
Yam disam abhipaleti; Maharaja yasassi so.
25) Nagananca adhipati; Virupakkho ti namaso
Ramati naccagitehi; Nageheva purakkhato.
26) Puttapi tassa bahavo; ekanamati me sutam
Asiti dasa eko ca; indanama mahabbala.
27) Te capi buddham disvana; Buddham adiccabandhunam
Duratova namassanti; mahantam vitasaradam.
28) Namo te purisajanna; namo te purisuttama
Kusalena samekkhasi; amanussapi tam vandanti
Sutam netam abhinhaso; tasma evam vademase.
29) Jinam vandatha Gotamam; jinam vandama Gotamam
Vijjacaranasampannam; Buddham vandama Gotamam.
30) Yena uttarakuruvho; Mahaneru sudassano
Manussa tattha jayanti; amama apariggaha.
31) Nate bijam pavapanti; napi niyanti nangala
Akatthapakimam salim; paribhunjanti manusa
32) Akanam athusam suddham; sugandham tandulapphalam
Tundikire pacitvana; tato bhunjanti bhojanam
33) Gavim ekakhuram katva; anuyanti disodisam
Pasum ekakhuram katva; anuyanti disodisam
34) Itthim va vahanam katva; anuyanti diso disam
Purisam vahanam katva; anuyanti diso disam.
35) Kumarim vahanam katva; anuyanti diso disam
Kumaram vahanam katva; anuyanti diso disam.
36) Te yane abhiruhitva
Sabba disa anupariyayanti
Pacara tassa rajino
37) Hatthiyanam assayanam; dibbam yanam upatthitam
Pasada sivika ceva; Maharajassa yasassino.
38) Tassa ca nagara ahu
Antalikkhe sumapita
Atanata kusinata parakusinata
Natasuriya parakusitanata
39) Uttarena kasivanto
Janoghamaparena ca
Navanavutiyo ambaraambaravatiyo
Alaka manda nama rajadhani.
Kuverassa kho pana Marisa maharajassa visananama rajadhani
Tasma Kuvero Maharaja; Vessavanoti pavuccati.
40) Paccesanto pakasenti
Tatola tattala tatotala
Ojasi tejasi tatojasi
Suro raja arittho nemi.
41) Rahadopi tattha dharani nama
Yato megha pavassanti
Vassa yato patayanti
Sabhapi tattha Salavanti nama.
42) Yattha yakkha payirupasanti; tattha niccaphala rukkha.
Nana dijagana yuta; mayurakoncabhiruda
Kokiladihi vagguhi
43) Jivanjivakasaddettha; atho otthavacittaka
Kukkutaka kuliraka; vane pokkharasataka.
44) Sukasalikasaddettha; dandamanavakani ca
Sobhati sabbakalam sa; kuveranalini sada.
45) Ito sa uttara disa; iti nam acikkhati jano
Yam disam abhipaleti; Maharaja yasassi so.
46) Yakkhananca adhipati; Kuvero iti namaso
Ramati naccagitehi; yakkheheva purakkhato.
47) Puttapi tassa bahavo; ekanamati me sutam
Asiti dasa eko ca; indanama mahabbala.
48) Te capi Buddham disvana; Buddham adiccabandhunam
Duratova namassanti; mahantam vitasaradam.
49) Namo te purisajanna; namo te purisuttama
Kusalena samekkhasi; amanussapi tam vandanti
Sutam netam abhinhaso; tasma evam vademase.
50) Jinam vandatha Gotamam; jinam vandama Gotamam
Vijjacaranasampannam; Buddham vandama Gotamam.

Terjemahan:
”Sembah hormat kepada Buddha Vipassi yang telah memiliki mata (dari kebijaksanaan) dan keagungan. Sembah hormat kepada Buddha Sikhi yang berbelas kasih terhadap semua makhluk”.
”Sembah hormat kepada Buddha Vessabhu yang bebas dari semua noda dan telah memiliki daya petapa. Sembah hormat kepada Buddha Kakusanda sang penakluk (5 rangkap) pasukan besar Mara”.
”Sembah hormat kepada Buddha Konagamana yang telah melepaskan semua noda dan telah menjalankan kehidupan suci. Sembah hormat kepada Buddha Kassapa yang telah sepenuhnya terbebas dari semua noda”.
”Sembah hormat kepada Angirasa (Buddha Gotama), putra dari suku Sakya. Yang bercahaya gemilang dan telah membabarkan dhamma guna melenyapkan semua penderitaan”.
”Mereka Yang Mulia ketika hidup di dunia, telah memadamkan (api keinginan) dan menyelami melalui pengetahuan langsung (samadhi), segala sesuatu sebagaimana adanya, Mereka Yang Mulia tidak pernah memfitnah siapa pun ; Mereka Yang Mulia sangat perkasa dan bebas dari rasa takut”.
”Buddha Gotama mengasihi para dewa dan manusia, terberkahi dengan pengetahuan dan kebaikan, perkasa dan tiada rasa takut, semua makhluk memberi sembah hormat kepada-Nya (penghormatan bagi-Nya)”.
”Oh keturunan dari Adicca (suku Matahari), ketika sang Surya (matahari) yang gemilang, yang bulat sempurna, terbit, maka malam hari berakhir, dan itu disebut sebagai siang. Arah dari mana sang Surya (matahari) terbit (adalah arah timur). Disana terdapatlah samudera yang dalam dan luas”.
”Permukaan air yang membentang luas ini mereka mengenalnya sebagai samudera. Dimana disitu adalah timur (ke arah timur dari gunung Mahaneru) mereka menyebutnya (seperempat wilayah) sebagai penjuru timur”.
”Penjaga dari penjuru timur adalah Maharaja dewa bernama Dhatarattha, yang memiliki serombongan besar pengikut. Ialah raja penguasa dari para Gandhabba. Disertai oleh para gandhabba ia menikmati musik dan tarian mereka”.
”(Dhatarattha) Memiliki banyak putra, semuanya satu nama, demikianlah yang kudengar. Delapan puluh dan sepuluh dan satu jumlah mereka, kesemuanya bernama Inda, semuanya perkasa. Mereka juga berlindung kepada Buddha, sanak matahari, perkasa bebas dari rasa takut, dengan memberikan penghormatan kepada-Nya dari jauh : ’Penghormatan kepada-Mu, yang teristimewa di antara manusia; Kemulian bagi-Mu, Yang Terluhur di antara manusia’”.
”Dengan kemahatahuan-Mu, yang bagaikan seribu mata mengamati (umat manusia dengan mata pengetahuan), bahkan para makhluk halus memberikan penghormatan kepada-Mu. Demikianlah yang telah kami dengar. Karena itu, kami meminta para Yakkha untuk memberikan penghormatan kepada Buddha Gotama, Sang Penakluk. Mereka pun juga berkata : ’Kami menghormati Buddha Gotama, Sang Penakluk; Kami menghormati Buddha Gotama yang terberkahi dengan pengetahuan dan kebaikan’”.
”Arah dari tempat para Peta (mayat), para pemfitnah, para pembunuh, para perampok ganas, dan para penipu dibuang, adalah arah selatan (ke kanan dari gunung Mahaneru) mereka menyebutnya (seperempat wilayah) sebagai penjuru selatan”.
”Penjaga dari penjuru selatan adalah Maharaja dewa bernama Virulha, yang memiliki serombongan besar pengikut. Ialah raja penguasa dari para Kumbhanda. Disertai oleh para Kumbhanda ia menikmati musik dan tarian mereka”.
”(Virulha) ) Memiliki banyak putra, semuanya satu nama, demikianlah yang kudengar. Delapan puluh dan sepuluh dan satu jumlah mereka, kesemuanya bernama Inda, semuanya perkasa. Mereka juga berlindung kepada Buddha, sanak matahari, perkasa bebas dari rasa takut, dengan memberikan penghormatan kepada-Nya dari jauh : ’Penghormatan kepada-Mu, yang teristimewa di antara manusia; Kemulian bagi-Mu, Yang Terluhur di antara manusia’”.
”Dengan kemahatahuan-Mu, yang bagaikan seribu mata mengamati (umat manusia dengan mata pengetahuan), bahkan para makhluk halus memberikan penghormatan kepada-Mu. Demikianlah yang telah kami dengar. Karena itu, kami meminta para Yakkha untuk memberikan penghormatan kepada Buddha Gotama, Sang Penakluk. Mereka pun juga berkata : ’Kami menghormati Buddha Gotama, Sang Penakluk; Kami menghormati Buddha Gotama yang terberkahi dengan pengetahuan dan kebaikan’”.
”Oh keturunan dari Adicca (suku Matahari), ketika sang Surya (matahari) yang gemilang, yang bulat sempurna, terbenam, maka siang hari berakhir, dan itu disebut sebagai malam. Arah ke mana sang Surya (matahari) terbenam (adalah arah barat). Disana terdapatlah samudera yang dalam dan luas”.
”Permukaan air yang membentang luas ini mereka mengenalnya sebagai samudera. Dimana disitu adalah barat (ke arah barat dari gunung Mahaneru) mereka menyebutnya (seperempat wilayah) sebagai penjuru barat”.
”Penjaga dari penjuru barat adalah Maharaja dewa bernama Virupakkha, yang memiliki serombongan besar pengikut. Ialah raja penguasa dari para Naga. Disertai oleh para naga ia menikmati musik dan tarian mereka”.
”(Virupakkha) Memiliki banyak putra, semuanya satu nama, demikianlah yang kudengar. Delapan puluh dan sepuluh dan satu jumlah mereka, kesemuanya bernama Inda, semuanya perkasa. Mereka juga berlindung kepada Buddha, sanak matahari, perkasa bebas dari rasa takut, dengan memberikan penghormatan kepada-Nya dari jauh : ’Penghormatan kepada-Mu, yang teristimewa di antara manusia; Kemulian bagi-Mu, Yang Terluhur di antara manusia’”.
”Dengan kemahatahuan-Mu, yang bagaikan seribu mata mengamati (umat manusia dengan mata pengetahuan), bahkan para makhluk halus memberikan penghormatan kepada-Mu. Demikianlah yang telah kami dengar. Karena itu, kami meminta para Yakkha untuk memberikan penghormatan kepada Buddha Gotama, Sang Penakluk. Mereka pun juga berkata : ’Kami menghormati Buddha Gotama, Sang Penakluk; Kami menghormati Buddha Gotama yang terberkahi dengan pengetahuan dan kebaikan’”.
”Di mana terletak Uttarakuru (benua utara) yang menyenangkan, tempat menjulang gunung Mahaneru yang indah, disana lahirlah banyak manusia yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak melekat”.
”Tidak perlu menabur benih maupun membajak. Jagung tumbuh dengan sendirinya bagi manusia untuk dinikmati”.
”Padinya, bebas dari serbuk merah dan sekam, bersih, manis harum, matang dalam buluh-buluh keemasan; demikian hal ini merekalah yang turut berperan”.
”Mereka memasang pelana pada sapi-sapi (seperti pelana pada punggung kuda) dan menungganginya dari satu tempat ke tempat lainnya”.
”Mereka dapat menguasai tubuh para pria, wanita, pemuda dan gadis sebagai kendaraan mereka dan menjelajah dari satu tempat ke tempat lainnya”.
”Duduk di atas kendaraannya (gajah dan kuda) mereka (para Yakkha dari Raja Vessavana) berpergian menjelajah ke berbagai arah”.
”Raja yang memiliki serombongan besar pengikut, memiliki gajah-gajah dan kuda-kuda di atasnya ia mengendarai. Ia juga memiliki kereta-kereta tempur, istana-istana dan tandu-tandu kerajaan surgawi. Ia memiliki kota-kota yang dibangun kokoh di dalam wilayah-wilayah surga”.
”Kota-kota yang bernama Atanata (Atanatiya), Kusinata, Parakusinata, Natapuriya, Parakusitanata. Ke arah utara terdapat kota Kapilavata, ke arah selatan ada Janogha, dan kota-kota yang bernama Navanavati, Ambara-ambaravati dan kerajaan Alaka manda”.
”Maharaja Kuvera (nama lain dari Vessavana) memiliki kerajaan yang bernama Visna, karenanya, Maharaja Kuvera juga disebut Vessavana. Terdapat para Yakkha (pengikut raja) yang senantiasa melakukan penyelidikan-penyelidikan sehingga membuat mereka dikenal. Mereka adalah Tatola, Tattala, Tatotala, Ojasi, Tejasi, Tatojasi, Suro, Raja (Sura-Raja) Arittho, Nemi (Arittha-Nemi)”.
”Disana (dalam kerajaan Visana) terletak danau Dharani yang darinya awan-awan hujan (menarik air) untuk seterusnya dicurahkan. Dan terdapat pula aula agung yang bernama Bhagalavati dimana para yakkha berkumpul. Terdapat pepohonan (yang mengitari aula) yang menghasilkan buah terus menerus, (di atas pepohonan ini) terdapat banyak beragam jenis burung. Terdengar di sana kicauan merak dan bangau serta lantunan merdu tekukur”.
”Disana (di dekat danau) kicauan burung yang mendendangkan ’hiduplah engkau! hiduplah engkau!’ terdengar. Burung Otthavacittaka (O’ menggembirakan hatimu!), unggas-unggas hutan, kepiting, dan burung-burung Pokkharasataka yang berkelana di hutan-hutan”.
”Disana kicauan burung Nuri dan Myna serta Dandamanavaka terdengar, dan danau teratai milik Kuvera senantiasa berada di puncak keindahannya pada setiap musim”.
”Arah itu utara (kearah utara dari gunung Mahaneru) mereka menyebutnya (seperempat wilayah) sebagai penjuru utara”.
”Penjaga dari penjuru utara adalah Maharaja dewa bernama Kuvera, yang memiliki serombongan besar pengikut. Ialah raja penguasa dari para Yakkha. Disertai oleh para yakkha ia menikmati musik dan tarian mereka”.
”(Kuvera) Memiliki banyak putra, semuanya satu nama, demikianlah yang kudengar. Delapan puluh dan sepuluh dan satu jumlah mereka, kesemuanya bernama Inda, semuanya perkasa. Mereka juga berlindung kepada Buddha, sanak matahari, perkasa bebas dari rasa takut, dengan memberikan penghormatan kepada-Nya dari jauh : ’Penghormatan kepada-Mu, yang teristimewa di antara manusia; Kemulian bagi-Mu, Yang Terluhur di antara manusia’”.
”Dengan kemahatahuan-Mu, yang bagaikan seribu mata mengamati (umat manusia dengan mata pengetahuan), bahkan para makhluk halus memberikan penghormatan kepada-Mu. Demikianlah yang telah kami dengar. Karena itu, kami meminta para Yakkha untuk memberikan penghormatan kepada Buddha Gotama, Sang Penakluk. Mereka pun juga berkata : ’Kami menghormati Buddha Gotama, Sang Penakluk; Kami menghormati Buddha Gotama yang terberkahi dengan pengetahuan dan kebaikan’”.]


Translated by
samaggi phala


Holy Script Source 【經源】:
तिपिटक - सुत्तपिटक - दीघनिकाय - पाथिकवग्ग - ९. आटानाटियसुत्तं - पठमभाणवारो
Tipiṭaka - Suttapiṭaka - Dīghanikāya - Pāthikavagga - 9. Āṭānāṭiyasuttaṃ - Paṭhamabhāṇavāro
Pali Script, please click here.
English Translation please click here.
For the Paritta, please click here.