Saturday, June 8, 2013

Mangala Sutta - Berkah Tertinggi

मङ्गलसुत्तं
Berkah Tertinggi
Demikianlah telah kudengar:
Pada suatu ketika Bhagava
Bersemayam di dekat Savatthi
Di hutan Jeta di Vihara Anathapindika.
Maka seorang dewa, ketika malam menjelang pagi, dengan cahaya
yang cemerlang menerangi selumh hutan Jeta.

Menghampiri Bhagava dan menghormati Beliau,
dia berdiri ke satu sisi;
sambil berdiri di satu sisi,
dewa itu berkata kepada Bhagava

dalam syair ini:-
Banyak dewa dan manusia
Berselisih faham tentang Berkat
Yang dfflarap membawa keselamatan;
Terangkanlah, apa Berkat Utama.

Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana
Bergaul dengan mereka yang bijaksana
Menghormati mereka yang patut dihormati,
ltulah Berkat Utama.

Hidup di tempat yang sesuai
Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau,
Menuntun diri ke arah yang benar,
ltulah Berkat Utama.

Memiliki pengetahuan dan kemahiran
Terlatih baik dalam tata susila,
Ramah tamah dalam ucapan,
ltulah Berkat Utama.

Membantu Ayah dan lbu,
Menyokong anak dan isteri,
Bekerja bebas dari pertentangan.
ltulah Berkat Utama.

Menderma dan hidup sesuai dengan
Dhamma,
Menolong sanak keluarga,
Kamma yang tidak menyusahkan
ltulah Berkat Utama.

Menjauhi, tak melakukan kejahatan,
Menghindari minuman keras,
Tekun melaksanakan Dhamma,
ltulah Berkat Utama.

Selalu hormat dan rendah hati,
Merasa puas dan berterima kasih,
Mendengarkan Dhamma pada soat yang sesuai,
ltulah Berkat Utama.

Sabar, rendah hati bila diperingati,
mengunjungi para pertapa,
Membahas Dhamma pada soal yang sesuai,
ltulah Berkat Utama.

Bersemangat, menjalankan hidup suci,
Menembus Kebenaran Ariya,
Serta mencapai Nibbana,
ltulah Berkat Utama.

Meski tergoda hal-hal duniawi,
Namun batin tak tergoyah,
Tiada susah, tanpa cemar, penuh darnai,
ltulah Berkat Utama.

Kerana dengan mengusahakan hal-hal itu,
Manusia tak terkalah di manapun juga,
Serta berjalan aman ke mana juga,
ltulah Berkat UtamaSource 【經源】
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – खुद्दकपाठ - मङ्गलसुत्तं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka – Khuddakanikāya - Khuddakapāṭha - Maṅgalasuttaṃ
大藏經 – 藏經 – 小部經【小尼迦耶】– 小誦經 – 福運道經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小部经【小尼迦耶】– 小诵经 – 好运道经

Pali script, please click here
English translation, please click here
中文翻譯,請按這裡
中文简体字,请按这儿