Tuesday, June 12, 2012

Renungan Memberi Dan Menyimpan

Dengan senantiasa berdana yang terbaik dalam segala hal
maka akan terbina sifat kemuliaan yang tak terkira.

“Yang memberikan hal-hal yang baik akan memperoleh yang baik;
Yang memberikan hal-hal yang terbaik akan memperoleh yang terbaik;
Yang memberikan hal-hal yang terpilih akan menerima yang terpilih;
Yang memberikan hal-hal yang utama maka keutamaan akan dimenangkannya;
Ia yang memberikan yang terbaik, yang terpilih, yang utama
maka orang itu akan mempunyai kemuliaan dan umur panjang dimanapun juga ia berada.” 
(Anguttara Nikaya, vol . III, 44)


Orang baik, ketahuilah bahwa sesungguhnya
tidak mudah mengendalikan hal-hal yang jahat.
Jangan biarkan keserakahan dan kejahatan
menyeretmu ke dalam penderitaan yang tak berkesudahan.
Malavagga 248

Kedermawanan, perkataan yang ramah,
melakukan hal yang baik untuk orang-orang lain
dan memperlakukan semua orang secara sama;
bagi dunia, tali-tali simpati ini
bagaikan penyambung roda kereta.”
(Anguttara Nikaya, Vol. 32)


Sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat,
karena di kemudian hari
perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri.
Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik,
karena setelah melakukannya
ia tidak akan menyesal.
Nirayavagga (314)

Orang-orang suci tidak menganiaya mahluk lain
dan selalu terkendali jasmaninya,
akan sampai pada ‘Keadaan Tanpa Kematian’ (nibbana);
dan setelah sampai pada keadaan itu,
kesedihan tak akan ada lagi dalam dirinya.Jangan Lupa untuk membaca bagaimana