Friday, October 7, 2011

高王觀世音經 【Alfabet Fonetik Bahasa Indonesia】

中文和拼音,請按這裡

“Dengan alphabet fonetik bahasa Indonesia”
[catatan: alphabet fonetik Indonesia ini ditulis untuk membantu saudara saudara untuk melafal dengan benar kitab ini]

Note:
1. ǝ dibaca seperti seperti e dalam bahasa Indonesia pada kata:
"Emas" atau "ema" [arti: ibu] atau pada kada "empat"
sedangkan e akan terbaca e dalam bahasa Indonesia pada kata:
"elit" atau "eka" atau "efektif"

2. Dalam bahasa Indonesia kata th cuma terbaca t saja, namun,
didalam tulisan dibawah harus diperhatikan bahwa th atau
yang memiliki pendamping h khususnya pada c, k, p, s dan t
[menjadi th dan kh] harus ada airflow.
seperti contoh dalam bahasa Ingris kata "thing" sesungguhnya memiliki airflow.
jadi tidak terbaca "ting" tapi "th-ing". intinya harus menyebutkan "h" nya.

Kitab:

觀世音菩薩。
南無佛。南無法。南無僧。
佛國有緣。佛法相因。
常樂我淨。有緣佛法。
Kwan shǝ yin phu sa
Namo fo, namo fa, namo seng.
Fo kuo you yuen, fo fa xiang yin,
Chang lǝ wo cing, you yuen fo fa

南無摩訶般若波羅蜜。是大神咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。
Ná mó mó hǝ pō rǝ pō luó mì. Shǝ ta shén còu.
Ná mó mó hǝ po rǝ po luó mì. Shǝ ta míng còu.
Ná mó mó hǝ po rǝ po luó mì. Shǝ wú shàng còu.
Ná mó mó hǝ po rǝ po luó mì. Shǝ wú dǝng dǝng còu.

南無淨光秘密佛。法藏佛。
獅子吼神足幽王佛。
佛告須彌燈王佛。
法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。
Ná mó cing kwang pì mì fó. Fǎ càng fó.
Shǝ cǝ hǒu shén cú yōu wáng fó.
Fó kào xi mí dǝng wáng fó.
Fǎ hù fó. cin kang càng shǝ cǝ yóu xì fó.

寶勝佛。神通佛。
藥師琉璃光王佛。
普光功德山王佛。
善住功德寶王佛。
pao shèng fó. Shén thung fó.
Yào shǝ liú lí kwang wáng fó.
Phu kwang kung tǝ shān wáng fó.
Shàn cu kung te pao wáng fó.

過去七佛。未來賢劫千佛。
千五百佛。萬五千佛。
五百化身佛。百億金剛藏佛。
定光佛。 六方六佛名號:
Kuo chi chi fo, wei lai xien cie chien fo
Chien u pai fo, wan u chien fo,
U pai hua shǝn fo, pai yi cin kang cang fo.
Ting kwang fo, liu fang liu fo ming hao

東方寶光月殿月妙尊音王佛。
南方樹根花王佛。
西方皂王神通焰花王佛。
北方月殿清淨佛。
上方無數精進寶首佛。
下方善寂月音王佛。
Tung fang pao kwang ye tien ye miao cun yin wang fo
Nan fang shu ken hwa wang fo
Xi fang cao wang shǝn thung yen hua wang fo
Pei fang ye tien ching cing fo
Shang fang wu shu cing cin pao shou fo
Xia fang sha ci ye yin wang fo

無量諸佛。多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。阿彌陀佛。
Wu liang cu fo, duo pao fo, shǝ cia mou ni fo, mi lǝ fo, ǝ̄ chù fó. ǝ̄ mí thuó fó.

中央一切眾生。在佛世界中者。
行住於地上。及在虛空中。
慈憂於一切眾生。
Cung yang I chie cung shǝng, cai fo shǝ cie cung cǝ
Xing cu yi ti shang, ci cai xi khung cung.
Tzǝ you yi yi chie cung shǝng.

各令安 穩休息。晝夜修持。
心常求誦此經。能滅生死苦。
消伏於毒害。
Kǝ ling an wen xiu xi, cou ye xiu chǝ
Xin chang chiu sung tzǝ cing, neng mye shǝng sǝ khu
Xiao fu yi tu hai.

南無大明觀世音。
觀明觀世音。
高明觀世音。
開明觀世音。
Namo ta ming kwan shǝ yin
Kwan ming kwan shǝ yin
Kao ming kwan shǝ yīn.
khai ming kwan shǝ yīn.

藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。
虛空藏菩薩。地藏王菩薩。清涼寶山億萬菩薩。
普光王如來化勝菩薩。
Yao wang phu sa, yao shang phu sa, wen shu shǝ li phu sa, phu sien phu sa
Xi khung cang phu sa, ti cang wang phu sa, ching liang pao shan yi wan phu sa
Phu kwang wang ru lai hwa shǝng phu sa


念著誦此偈。七佛世尊。即說咒曰。
離婆離婆帝。求訶求訶帝。
陀羅尼帝。尼訶囉 帝。
毗離尼帝。摩訶伽帝。
真靈乾帝。娑婆訶。
nien zhǝ sung cǝ ci, chi fo shǝ cun, ci shuo cou ye.
Li pho li pho ti, chiu hǝ chiu hǝ ti
Thuo luo ni ti, ni hǝ luo ti
Phi li ni ti, mo hǝ cia ti
Cǝn ling chien ti, suo po hǝ.

十方觀世音。一切諸菩薩。
誓願救眾生。稱名悉解脫。
若有智慧者。殷勤為解脫。
Shǝ fang kwan shǝ yin, yi chie cu phu sa
Shǝ yuen ciu cung shǝng, chǝng ming xi cie thuo.
Ruo you cǝ huei cǝ, yin chin wei cie thuo

但是有因緣。讀誦口不輟。
誦經滿千遍。念著心不絕。
火焰不能傷。刀兵立摧折。
恚怒生歡喜。死者變成活。
莫言此是虛。諸佛不妄說。
Tan shǝ you in yuen, tu sung khou pu chuo
Sung cing man chien pien, nien cǝ xin pu cye
Huo yen pu nǝng shang, tao ping li tzuei cǝ
Huei nu shǝng huan xi, sǝ cǝ pien chǝng huo
Mo yen cǝ shǝ xi, cu fop u wang shuo.

高王觀世音。能救諸苦厄。
臨危急難中。死者變成活。
諸佛語不虛。是故應頂禮。
持誦滿千遍。重罪皆消滅。
Kao wang kwan shǝ yin, nǝng ciu cu khu ǝ
Lin wei ci nan cung, sǝ cǝ pien chǝng huo
Cu fo yi pu xi, shǝ ku ying ting li
Chǝ sung man chien pien, cung cuei cie xiao mye.

有福堅信者。專攻受持經。
崇敬八大菩薩名號:
you fo cien xin cǝ, cwan kung shou chǝ cing
chung cing pa ta phu sa ming hao:

南無觀世音菩薩摩訶薩。
Namo kwan shǝ yin phu sa mo hǝ sa
南無彌勒菩薩摩訶薩。
Namo mi le phu sa mo hǝ sa
南無虛空藏菩薩摩訶薩。
Namo xi khung cang phu sa mo hǝ sa
南無普賢菩薩摩訶薩。
Namo phu xien phu sa mo hǝ sa
南無金剛手菩薩摩訶薩。
Namo cin kang shou phu sa mo hǝ sa
南無妙吉祥菩薩摩訶薩。
Namo miao ci xiang phu sa mo hǝ sa
南無除蓋障菩薩摩訶薩。
Namo chu kai cang phu sa mo hǝ sa
南無地藏王菩薩摩訶薩。
Namo ti cang wang phu sa mo hǝ sa
南無諸尊菩薩摩訶薩。
Namo cu tzun phu sa mo hǝ sa

願以此功德。普及於一切。
誦滿一千遍。重罪皆消滅。
Yuen yi tzǝ kung te, phu ci yi yi chie
Sung man yi chien pien, cung cwei cie xiao mie.

Intisari makna Terjemahan dari wejangan diatas:

Terpujilah Avalokitesvara Bodhisattva.
Terpujilah Buddha, Terpujilah Dharma, Terpujilah Sangha.
Pertemuan dengan dunia kesucian, Dharma-lah jembatan yang menyebrangkan kita.
Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari “keagoisan”,
maka pasti akan menembus pemahaman terhadap Buddha Dharma.

Dimuliakanlah Kesempurnaan kebijaksanaan tertinggi yang adalah wejangan nan sakral.
Dimuliakanlah Kesempurnaan kebijaksanaan tertinggi yang adalah wejangan yang mencerahkan batin.
Dimuliakanlah Kesempurnaan kebijaksanaan tertinggi yang adalah wejangan nan tiada bandingnya.
Dimuliakanlah Kesempurnaan kebijaksanaan tertinggi yang adalah wejangan nan tak ada duanya.

[Mahā prajñā pāramitā महा प्रज्ञा पारमिता 【Pali: Mahā Paññā pāramitā】
Kesempurnaan kebijaksanaan tertinggi :
Sifat panca indera kita ini melekati sesuatu yang kita senangi, mata selalu terpikat terhadap pandangan yang menyenangkan, telinga terpikat terhadap suara suara yang menyenangkan, pemikiran yang selalu berkomentar membisiki kita bergerak semaunya - yang menghalangi kejernihan kita menelaah kejadian, dan seterusnya. yang mana menimbulkan keinginan untuk mencari lagi dan lagi hal hal yang menyenangkan tersebut. muncul rasa rindu dan tidak mau yang lain daripada itu, batin jadi terpikat, terikat oleh yang demikian tanpa peduli terhadap kondisi atau fenomena alam pada kenyataannya.

Didunia ini tiada yang benar benar milikku, tiada yang benar benar layak untuk dilekati [attached - terpikat] dan bergantung kepada sesuatu benda atau kepada yang lainnya. semuanya yang dikatakan oleh kita sebagai "milik" sesungguhnya hanyalah berdasarkan "kesepakatan bahasa" semata, demikianpula hal nya "diriku" ini hanyalah kesepakatan bahasa semata, namun pada hakikatnya tidak demikian, karena semuanya ini merupakan bersatunya berbagai unsur dan elemen yang bergabung menjadi satu dikarenakan kebersamaan sifat unsur materi tersebut yang membentuk suatu pembentukan, karena gabungan dari berbagai unsur maka ada saatnya pun untuk terpisah dan lapuk, semua itu bersifat fana! demikian pula dengan kondisi kehidupan: segala kekuasaan - jabatan, harta kekayaan dan kebersamaan akan berlalu seiring berjalannya waktu, dan pada saat meninggal nanti, tiada satupun dari barang barang ataupun manusia dan yang lainnya, yang kita anggap milik kita akan ikut bersama dengan kita bersamaan dengan kematian, bahkan sebelum kematian terjadi: segala kekuasaan, harta benda atau orang yang kita anggap milik kita bisa saja dengan sedemikian cepatnya berlalu dan hilang dari kuasa kita, apalagi saat meninggal nanti, segala itu ditinggalkan tanpa sisah. Semua ini berproses, segala perpaduan elemen materi, bentukan atau daging ataupun harta benda dan lainnya bahkan sebuah pertemuan, semuanya berproses menurut sifatnya masing masing.

Unsur unsur atau elemen materi dialam semesta ini memiliki fenomena atau sifat alami-nya masing masing yang membentuk suatu kondisi disekitar kita dan juga mengkondisikan segala pancaindra kita, yang mana hendaknya kita sadari serta pahami dengan seksama bahwa segala perpaduan - pertemuan - persatuan dari berbagai unsur dan elemen yang membentuk suatu bentukan [penjadian] akan lapuk termakan usia, semua itu mengalami proses perubahan dan silih berganti, naik – turun, mulia – rendah, dan lain sebagainya, demikian pula dengan segala perasaan dan panca-indera kita bergerak tidak stabil [tidak langgeng - inconstant, unsatisfying, and not so-called an entity].

Segala sesuatu yang “tidak kekal” [inconstant] ini,
yang mengalami proses perubahan dan silih berganti apakah memuaskan atau sebaliknya?

para siswa menjawab “tidak”,
segala sesuatu terbentuk dari perpaduan berbagai unsur dan elemen, semua perpaduan tidaklah kekal, dan yang tidak konstan [tidak kekal] tidaklah memuaskan, [napsu keinginan atau segala pencaharian kesenangan seperti orang haus, ingin lagi dan lagi, tiada terpuaskan bahkan dikala lapar sekalipun], apakah segala sesuatu yang tidak kekal ini, yang merupakan perpaduan dari berbagai hal, yang bukan tunggal dari satu hal atau satu unsur semua bukanlah sebuah diri, bukanlah milikku, bukanlah diriku.

Tiap keadaan akan berubah seiring berjalannya waktu karena ketidak langgengan dari perpaduan unsur, tidak sempurna [tidak memuaskan] keberadaannya, bisa berubah dalam situasi atau kondisi tertentu, semua ini fana, dan semuanya berada didalam fenomena hukum alam yang bersifat tidak kekal, termasuk bentuk bentuk pikiran [kenang kenangan, perasaan, dsb] apapun yang muncul dipikiran, apakah halus [samar samar] atau yang kasar [terlihat atau dirasakan dengan jelas], yang mengharukan ataupun yang biasa saja, baik yang telah terjadi diwaktu yang lalu, atau sekarang, terlebih lagi mengenai bayangan akan yang belum terjadi, semuanya tidak berharga terpikat dengannya [tidak berharga dilekati], kita harus faham segala aktivitas panca indra ini muncul karena adanya sentuhan dan perpaduan dengan yang lain, bila memahami makna sesungguhnya dari penomena alami, maka batin ini menjadi stabil, tidak melekat atau terpengaruh dengan kondisi dan situasi, sehingga batin tidak terombang ambing, tidak terpikat atau terkungkung yang dikarenakan fenomena panca-indera ini. Kebodohan terbesar adalah menganggap semua ini adalah aku, diriku dan milikku, selama ini kita menganggap aku, diriku, milikku sesungguhnya hanyalah "Kesepakatan bahasa" saja.

Dari pemikiran yang mengganggap milik aku, milik diriku, dari aku, ini semua milik inilah muncul pengukuhan atau pembenaran dari ketidakluhuran didalam batin, muncullah buah pemikiran yang mementingkan diri sendiri atau golongan tertentu serta-merta keterpihakkan yang tidak segan segan untuk menghancurkan yang lain demi kepentingan diri atau golongannya sendiri, dikarenakan tidak memahami fenomena alam yang sesungguhnya ini. Hal ini hendaknya seringkali kita renungkan agar jangan kita tersesat didalam pemikiran yang keliru.

Sang Buddha bersabda
"segala pancaindra ini bersifat tidak kekal, tidak-lah sempurna, bukanlah aku, bukanlah milikku, bukanlah diriku..."
"engkau berpikir ini adalah anakku, ini adalah hartaku,
namun bahkan dirimu sendiri pun bukanlah milikmu.
"
Batin manusia yang terkungkung didalam pengukuhan milikku / diriku dan keserba"aku"an, akan terombang ambing didalam gejolak dari fenomena batin, seperti: kesenenangan, rasa derita, kekecewaan, kegelisahan, kesombongan, kegirangan, dan yang lainnya. karena tidak memahami hakikat sesungguhnya bahwa semuanya ini terjadi karena bertemunya - berpadunya berbagai unsur atau elemen yang membentuk suatu keadaan, sehingga kita sekarang merasakan ini dan itu, melihat ini dan itu, dan seterusnya. kita terikat [terombang ambing] didalam kondisi ini. jika kita terjerumus didalam pemikiran yang ke-aku-an, maka napsu keinginan seperti merebut, mementingkan diri sendiri didalam pencapaian keinginannya yang tidak luhur selalu yang jadi pemandu didalam dirinya. Ke-ego-an menerkam batin, ia akan menjadi gembira diatas kegagalan, kejatuhan serta derita yang lain, atau sebaliknya menjadi sangat tidak senang atau tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada yang lebih bijaksana dan sangkil, ada yang lebih cerdas atau pandai, lebih jujur dan bersemangat dibandingkan dirinya, ia akan mengejar balik pemuasan napsu keinginannya dengan mendengki, membenci, perencanaan jahat, sifat sifat keji atau tega menguasai batin, karena si ego telah menguasai dirinya. Ia terjerat oleh napsu keinginannya sendiri didalam mengejar kesenangan. Dan karena ke"aku"an pula, maka kesombongan, kejahatan, kebengisan, tega dan yang tidak luhur berkembang subur didalam batin seseorang, ia tidak berbijak hati didalam menyikapi situasi dan kondisi, baik kondisi batin maupun yang ada diluar dirinya.

Buddha bersabda:
"Didalam dunia ini diseluruh penjuru, semuanya mencintai hidup dan semuanya mencari kebahagiaan, maka janganlah mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri dengan cara merampas kebahagiaan yang telah didapat orang lain, yang juga sama sama mendambakan kebahagiaan."

Mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak kekal, maka tiada yang layak untuk dilekati erat erat [attached - janganlah sampai terpikat olehnya] ataupun bersandar kepada bentukan, gejolak batin ataupun perasaan dan dari apa yang dirasakan oleh pancaindra, semua ini bukanlah aku, bukanlah milikku, bukanlah diriku. ini semua terjadi karena ada perpaduan, pertemuan, perhubungan, sentuhan, penggabungan yang tidak langgeng [inconstant - bergerak dan berubah - tidak stabil kondisi elemen dan unsur materi ini] namun pada saatnya tiba, ketika perpaduan elemen dan unsur unsur itu berpisah, semuanya akan berubah. Orang bijaksana yang mengerti kondisi dunia ini, tidak akan terjerat didalam perasaan dan kondisi batin, ia tidak akan terseret didalam perasaan dan kondisi batin karena perubahan atau sifat alami materi - bentukan ataupun tubuh ini. Ia paham betul kondisi yang tidak langgeng dari segala peristiwa. Batin menjadi teguh dan tidak tergoyahkan didalam nilai nilai keluhuran dan kebajikan, segala keragu raguan telah hancur, karena peng-anggap-an "aku", keegoisan, yang mementingkan aku atau golongan"ku", semuanya telah musnah, yang ada hanyalah fokus terhadap apa yang terjadi sekarang, dengan bijaksana menyelesaikan tugas memecahkan masalah tanpa memikirkan aku. [oh ini berkat aku lho, oh ini karena aku lho, semua pemikiran sesat mengenai aku ini telah musnah. tiada lagi kecongkakkan, angkuh atau kesombongan], batin nya tenang tak tergoyahkan [terkonsentrasi dengan baik].

Orang yang terlatih didalam kedamaian batin yang dibina melalui pelafalan sutra ini dengan sepenuh hati, tenang dan fokus [hingga pikiran ini selaras] - tak tergoyahkan dari segala proses perubahan atau sifat alam daripada pancaindera yang kita alami.


Dengan rasa hormat yang mendalam dan tulus, kami bersembah sujud kepada para Buddha dari 3 masa dan segala penjuru semesta alam sebagai ungkapan rasa syukur atas bimbingannya.

Semua makhluk semesta alam, yang berada di Kediaman murni,
atau yang berpijak di bumi ini maupun yang berada di angkasa.
Belas kasih Buddha tiada tara terpancar kepada semua makhluk,
menitahkan agar masing-masing diasuh dengan aman sentosa,
setiap siang dan malam senantiasa mengarahkan diri kearah tanpa keegoismean,
yang pikirannya senantiasa melafalkan [menelaah] wejangan ini.
yang akan memadamkan api duka kelahiran kematian,
serta memusnahkan segala marabahaya dan yang jahat.

Terpujilah Bodhisatta Avalokitesvara sang penerang yang tiada taranya,
Terpujilah Bodhisatta Avalokitesvara sang pengawas yang maha melihat,
Terpujilah Bodhisatta Avalokitesvara sang Pelindung yang maha bijaksana,
Terpujilah Bodhisatta Avalokitesvara yang membuka pintu penerangan hati.

Hormat kepada para Bodhisatta yang mulia nan luhur,
mari melantunkan syair berikut, dengan ungkapan yang mana Tujuh Buddha dimasa lampau katakan:
रेवा रेवते गुहा गूहते धरणीते निहारते वृणीते महागते चालिंगते स्वाहा
"Rēvā rēvatē guhā gūhatē dharaṇītē nihāratē vr̥ṇītē mahāgatē cāliṅgatē svāhā"

Bodhisatta Avalokitesvara yang mengawasi dan mendengar seluruh dunia,
berikrar menolong dan memberikan pencerahan batin buat semua makluk.
orang orang yang arif dan luhur tindak tanduknya,
bertumpu dalam keteguhan hati untuk menghindari diri dari pemikiran bodoh
[menghindari keegoisan, keculasan dan kepicikan]

jika memang karma baik telah tertanam, pelafalan akan mudah dan tak henti hentinya,
mengalunkan gatha pujian seribu pelafalan, didalam kesungguhan hati.
api tidak bisa melukai, senjata tajam hancur berkeping.
kemarahan digantikan kegembiraan, kematian berganti kehidupan.
tiadalah kekurangan kata kata ini, para Buddha memiliki kebenaran dalam ungkapan.

Oh Sang Raja Agung Avalokitesvara yang menolong orang orang
yang mengarahkan hidupnya didalam kasih sayang dan penyabar,
yang mengarahkan diri dari segala keegoismean serta keangkuhan menjadi kesabaran,
agar terlepas dari segala mara bahaya dan bencana,
apabila datanglah sebuah bencana dan malapetaka secara tiba tiba atau kematian yang tidak wajar
semua itu akan dibatalkan.
para Buddha menjunjung tinggi kebenaran, dan kita harus menjunjung tinggi hal itu.
Terus melantunkan wejangan ini seribu pelafalan, kezaliman dan hukuman berat yang tidak lurus sekalipun semuanya akan sirna.

Berbahagialah bagi yang memiliki keyakinan, yang terus mengarahkan diri melalui wejangan ini.
mari kita haturkan salam hormat kepada delapan Bodhisatta agung:

1. Terpujilah Avalokitesvara Bodhisatva
2. Terpujilah Maitreya Bodhisatva
3. Terpujilah Ākāśagarbha bodhisattva
4. Terpujilah Samantabhadra
5. Terpujilah Vajrasatva Bodhisatva
6. Terpujilah Mañjuśrī bōdhisattvāya mahāsattvāya
7. Terpujilah Sarvanivāraṇaviṣkambhin bōdhisattvāya mahāsattvāya
8. Terpujilah Kṣitigarbha bōdhisattvāya mahāsattvāya
9. Terpujilah seluruh Bodisattva yang agung.


In sanskrit:
नमो अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
Namō avalōkitēśvara bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो मैत्रेय बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō maitrēya bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो आकासगर्भा बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō ākāsagarbhā bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो समन्तभद्र बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō samantabhadra bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो वज्रपाणि बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō vajrapāṇi bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो मञ्जुश्री बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō mañjuśrī bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो सर्वनिवारणविष्कम्भिन् बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō sarvanivāraṇaviṣkambhin bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो क्षितिगर्भ बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō kṣitigarbha bōdhisattvāya mahāsattvāya
नमो सर्वे बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय
namō sarvē bōdhisattvāya mahāsattvāya

Biarlah kebajikan ini menyelimuti semesta alam,
dengan sepenuh hati melafalkan wejangan ini,
agar keselamatan selalu menyertai kita.